เถาหยวนคุมเข้มป้องกันการระบาดในชุมชน งดจัดกิจกรรมใหญ่ถึงสิ้น พ.ค.

公視 2021-05-03 23:10

  คลัสเตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์และโรงแรมโนโวเทลขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรวม 26+  รายแล้ว ซึ่งมากกว่าคลัสเตอร์โรงพบาบาลเถาหยวนเมื่อช่วงต้นปีที่พบ 21 ราย เทศบาลนครเถาหยวนสั่งยกระดับความเข้มข้นในการควบคุมโรคในชุมชน และปิดสถานที่ที่ผู้สูงอายุนิยมไปชุมนุมกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ อีกทั้งงดจัดกิจกรรมใหญ่ถึงสิ้น พ.ค.นี้     แม้ไทม์ไลน์ของ 2 ผู้ติดเชื้อในประเทศ จะอยู่ในกรุงไทเปและนิวไทเป แต่กองสาธารณสุขกรุงไทเปประกาศว่า เร่งทำการฆ่าเชื้อสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อเคยเดินทางไปทั้งหมดแล้วและตรวจสอบพบผู้สัมผัส 252คนซึ่งถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ แต่นายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเปประกาศว่า ยังไม่ยกระดับการป้องกันโรคระบาดโดยจะยังคงใช้มาตรการเดิม     ด้านเทศบาลนครนิวไทเป เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ได้จัดประชุมด่วน นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนิวไทเปสั่งยกระดับการป้องกันโรคระบาดให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น นอกจากกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงนี้ และกิจกรรมในร่มทุกประเภทต้องให้ผู้เข้ากิจกรรมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว กิจกรรมกลางแจ้งที่มีผู้ร่วมงานเกิน 1,000 คนขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากกองสาธารณสุขและกองดับเพลิงก่อน และในวันที่ 3 พ.ค.นี้ ยังประกาศว่า ภายใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า ห้ามนั่งรับประทานอาหารในศูนย์บริการอาหารแก่ผู้สูงอายุ แต่ให้นำกลับไปทานที่บ้าน  

1620038423q.jpg
   

相關熱門

綠色永續