Cắt nước theo lịch, trạm cấp nước không đủ nước cung ứng

公視 2021-04-08 23:10

Cty cấp nước: Gọi ĐT phản ánh, sẽ điều xe nước bổ sung      Vòi nước của trạm cấp nước tạm thời không có lấy một giọt nước, từ ngày 6 tháng 4 các khu vực gồm thành phố Đài Trung, huyện Miêu Lật và khu vực Bắc Chương Hóa thực thi cắt nước 2 ngày trong tuần, nhưng vào ngày cắt nước thứ 2, ngay cả trạm cấp nước cũng không có nước, nhiều người đành phải chờ xe nước cấp bổ sung.     Một người dân đến lấy nước cho biết: “Trạm cấp nước này chỉ dựng lên cho đẹp thôi (Nghĩa là sao ạ?) Một giọt nước cũng không có.”   Đặt nhiều trạm cấp nước tại các khu vực thực thi cắt nước      Hiện Công ty cấp nước Đài Loan đã cho đặt 347 trạm cấp nước tại thành phố Đài Trung, 65 trạm tại huyện Miêu Lật và 45 trạm tại khu vực Bắc Chương Hóa, trước khi đến lấy nước, người dân có thể tìm hiểu thêm tình hình của các trạm cấp nước lân cận. Công ty cấp nước Đài Loan cho biết, hiện nay ngoài tăng cường xe cấp nước bổ sung, cũng sẽ có tình nguyện viên thông báo tình hình cung ứng nước.   Khuyến nghị nên tránh lấy nước vào thời điểm tan ca     Công ty cấp nước Đài Loan khuyến nghị người dân nên tránh đi lấy nước vào giờ tan ca, nếu phát hiện trạm cấp nước không còn nước, có thể gọi đường dây miễn phí 1910, sẽ lập tức thông báo xe cấp nước đến bổ sung nước.  

1617878649q.jpg
   

相關熱門

綠色永續