"มะม่วงเซี่ยเสวี่ย" เม.ย. นี้เริ่มออกสู่ท้องตลาด พ.ค.มุ่งส่งออก

公視 2021-04-07 23:10

มะม่วงเซี่ยเสวี่ย(夏雪) ซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นพันธ์มะม่วงเกรดดีเยี่ยม ที่เมืองไถตงมีพื้นที่การผลิตมากกว่า 120 เฮกตาร์ และให้ผลผลิตมากกว่า 600,000 กิโลกรัมต่อปี  ปกติจะออกผลในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้เกษตรกรจึงปรับระยะการผลิต บางพื้นที่จะออกผลตั้งแต่เดือนเมษายน เกษตรกรคาดว่าผลผลิตในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% และจะมีคุณภาพที่ดีกว่าปีก่อน ๆ   เทศบาลเมืองไถตงให้ความช่วยเหลือส่งเสริมผลผลิตเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และปีนี้จะจัดงานประเมินคุณภาพมะม่วงเซี่ยเสวี่ย(夏雪)เป็นครั้งแรก เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งออก ทางเทศบาลระบุว่า ราคามะม่วงเซี่ยเสวี่ย(夏雪)ในตลาดผลไม้ไทเป ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 170 เหรียญไต้หวัน ถือเป็นราคาดี ปัจจุบันได้ส่งออกมะม่วงจำนวน 1 ตันเข้าร่วมเทศกาลอาหารที่ฮ่องกง ทั้งนี้ทางเทศบาลและสหกรณ์การเกษตรจะให้การช่วยเหลือเกษตรกรส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซียอย่างเต็มที่  

1617794318d.jpg

相關熱門

綠色永續