Chất lượng không khí xuống mức thấp tại Trung Nam bộ

公視 2021-02-17 23:10

    Hôm nay là ngày làm việc đầu năm nhưng chất lượng không khí tại khu vực Trung Nam bộ lại không mấy lý tưởng. Tại Cao Hùng sáng nay đều hiển thị mức báo động đỏ tại 3 trạm quan trắc, cho thấy chất lượng không khí ở Trung Nam bộ từ ngày hôm nay rơi xuống mức báo động. Theo Sở Bảo vệ môi trường, do năm nay các đợt khí lạnh tràn xuống phía nam được tăng cường gây ô nhiễm, cộng thêm vào thời điểm trước và sau những đợt khí lạnh như thế cũng dễ xuất hiện hiện tượng thời tiết xấu.       Giám đốc Trương Thuận Khâm (張順欽) - Phòng thông tin và giám sát thuộc Sở BV môi trường: “Thời điểm giữa các đợt không khí lạnh là khoảng thời gian hoãn xung, sẽ xuất hiện hiện tượng thời tiết ấm trở lại. Thông thường vào thời điểm này gió Đông là chủ chốt, cũng có nghĩa là Tây bán bộ sẽ xuất hiện điều kiện khuếch tán kém”.   Đợt không khí lạnh dự kiến sẽ kéo dài đến Thứ Sáu       Theo dự đoán, đợt không khí lạnh lần này sẽ kéo dài đến ngày 19/2 sau đó sẽ suy giảm, tuy nhiên chất lượng không khí tại Trung Nam bộ cũng sẽ tiếp tục kém hơn.  

1613561249g.jpg