วันนี้ภาคกลาง-ใต้คุณภาพอากาศไม่ดี เกาสงช่วงเช้าเป็นสีแดง

公視 2021-02-17 23:10

    เริ่มทำงานวันแรกพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้เจอคุณภาพอากาศไม่ดี สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเมืองเกาสง 3 แห่ง สัญญานเตือนเป็นสีแดง ปีนี้ภาคกลางและใต้มักเกิดสัญญานแจ้งเตือนภัยคุณภาพอากาศได้ง่าย  ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันเผยว่า ปีนี้ลมหนาวพัดลงมาทางใต้เพิ่มขึ้น นอกจากจะนำเอามลพิษเข้ามาแล้ว  ช่วงหลังลมหนาวพัดผ่านไปก่อนที่ลมหนาวลูกใหม่จะมาเยือน อากาศมักกระจายตัวได้ไม่ดี       ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคาดว่าลมหนาวจะอ่อนกำลังในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้จะกลับมาเจอคุณภาพอากาศไม่ดีอีก  

1613561751i.jpg